MOBIS english_version flash content
Kariéra

Voľné miesta

MOBIS Slovakia s.r.o. v súčasnosti ponúka širokú škálu voľných pracovných pozícií, od administratívy, informačných technológií, riadenia výroby,  cez odborné inžinierske a technické pozície až po robotnícke profesie. Otvorené dvere majú u nás i absolventi a kandidáti bez praxe.

Ponúkame:

 • Prácu a kariéru v stabilnej zahraničnej spoločnosti
 • Špičkové technológie a vybavenosť pracovísk pri výrobe auto-modulov
 • Možnosť vzdelávania i v zahraničí
 • Odborný a kariérny rast
 • Prácu v mladom kolektíve
 • Zaujímavé platové ohodnotenie, platový rast
 • Odmeny, tímové akcie
 • Perspektívne pracovisko s možnosťou kariérneho rastu

Požadujeme:

 • Chuť pracovať v medzinárodnom tíme
 • Ochotu sa ďalej vzdelávať
 • Schopnosť vysokého pracovného nasadenia
 • Čistý trestný register

Ďalšie požiadavky pre robotnícke pozície:

 • Výučný list, stredoškolské vzdelanie, odborné technické vzdelanie i bez maturity
 • Prax vo výrobe výhodou
 • Základná znalosť angličtiny výhodou (pre pozície vedúcich tímov robotníkov)

Ďalšie požiadavky pre odborných pracovníkov:

 • Vzdelanie podľa danej pracovnej pozície
 • Znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni
 • Prax vo výrobnej, respektíve v automobilovej firme výhodou

Všetky voľné pozície nájdte na stránke www.profesia.sk/praca/mobis-slovakia/C24361.

Vaše životopisy, prípadne dotazníky odkaz na dotazník zasielajte v slovenskom jazyku na pozície do výroby a na pozície do kancelárie aj v anglickom jazyku na E-mail adresu praca@mobis.skrecruitment@mobis.sk alebo na poštovú adresu:

Mobis Slovakia s.r.o.
MOBIS ulica 1
013 02 Gbeľany
Slovakia

Na Vaše životopisy uveďte Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov:

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dávam týmto súhlas na spracovanie a uchovanie mojich osobných údajov na dobu neurčitú alebo do písomného odvolania spoločnosti Mobis Slovakia s..r. o., Mobis ulica 1, 013 02  Gbeľany.  Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tym, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie.

 

Vaša žiadosť a poskytnuté osobné údaje budú v spoločnosti evidované po dobu 6 mesiacov a následne budú zlikvidované. Zároveň Vás žiadame o zasielanie prípadných zmien Vašich osobných údajov počas uvedeného obdobia. Kópie úradných dokladov, ktoré obsahujú Vaše osobné údaje nezasielajte.
Pokiaľ bude Vaša žiadosť posúdená ako bezpredmetná, to znamená, že nespĺňate požadované kritéria, budú Vaše osobné údaje zlikvidované okamžite.

Prílohy:

Montážna hala Montážna hala Montáž modulov Výroba brzdových systémov Výroba palubných dosiek Výroba nárazníkov