MOBIS english_version flash content

MOBIS, jeden z najväčších kórejských dodávateľov pre automobilový priemysel, sídli spoločne s Kia Motors Slovakia na takzvanej zelenej lúke v Gbeľanoch, kde kompletizuje 4 typy auto-modulov. Jedná sa o modul predná maska, modul prístrojový panel a moduly oboch náprav. Mobis Slovakia ďalej vyrába nárazníky a brzdové systémy.

V dnešnej dobe je modularizácia výroby v automobilovom priemysle cesta, ktorou sa vydávajú takmer všetky automobilky, aby si tak zaistili svoju konkurencieschopnosť. Konečný cieľ Hyundai MOBIS je teda vyrábať a dodávať tie najkvalitnejšie moduly a vďaka tomu sa stať  jednou z najlepších spoločností tohto typu na svete.

Dodávateľ stravy

Výberové konanie na zabezpečenie závodného stravovania.

Naša spoločnosť Mobis Slovakia s.r.o. vyhlasuje výberové konanie na zabezpečenie služieb v oblasti závodného stravovania. Tu uvádzame základné informácie. Podrobné podmienky výberového konania sa nachádzajú v súboroch dole:.

Základné informácie

Zverejnenie: www.mobis.sk

Zadávateľ: Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany IČO: 35876557

Kontaktná osoba: Ing. Andrej Václav, tel. 041 / 515 8585, email: andrej.vaclav@mobis.sk

Výber na služby:

Zabezpečenie závodného stravovania pre zamestnancov našej spoločnosti

Prevádzka 3 závodných bufetov (2x bufet s teplými raňajkami, 1x jednoduchý bufet)

Catering na firemné akcie organizované spoločnosťou Mobis

Miesto služby: Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany

Kritéria výberu: kvalita poskytovaných služieb, sortiment poskytovaných služieb, referencie

Jednotková cena menu: 3,167 € bez DPH (3,80 € s DPH) je stanovená zadávateľom

Trvanie zmluvy: 2 roky + 1 rok opcia na predĺženie

Termíny konania

Vyhlásenie konania: Nov 30, 2018

Obhliadky našich výdajní: Nov 30 - Dec 13, 2018.

Uzávierka ponúk: Dec 14, 2018, 10:00 hod.

Ohlásenie výsledku: Jan 2019

Začiatok služby: Feb 1, 2019

Zadávateľ si vyhradzuje právo meniť jednotlivé termíny. Zmena bude ohlásená na www.mobis.sk

Prílohy: