MOBIS english_version flash content
Kariéra

MOBIS Slovakia s.r.o. vám ponúka zázemie globálnej spoločnosti a prácu u jedného z kľúčových subdodávateľov pre KIA Motors Slovakia.

Uplatniť sa u nás môžu záujemcovia so stredoškolským vzdelaním, či už zo stredných odborných škôl, učilíšť s maturitou alebo bez maturity. Pracovné pozície ponúkame tiež kandidátom s vysokoškolským vzdelaním zameraným na strojárstvo, dopravu, či elektrotechniku.

Máte možnosť pracovať na pozíciach výrobných pracovníkov, špecialistov a manažérov. Všetci novoprijatí zamestnanci sú zaškolení, vďaka čomu získajú vedomosti a zručnosti potrebné pre vykonávanie práce v automobilovom priemysle.

Výrobný program spoločnosti Mobis Slovakia a KIA Motors Slovakia je úzko spätý - v našej spoločnosti sa vyrába 40% automobilu produkovaného v KIA Motors Slovakia.

Ponúkame:

 • Prácu a kariéru v stabilnej zahraničnej spoločnosti
 • Špičkové technológie a vybavenosť pracovísk pri výrobe auto-modulov
 • Nástup priamo do kmeňového stavu spoločnosti
 • Zaujímavé platové ohodnotenie a platový rast
 • Každoročnú valorizáciu platov
 • Odmeny a bonusy (mesačné, kvartálne, polročné, ročné)
 • Dopravu do zamestnania firemnými autobusmi zadarmo
 • Príspevok do 3. piliera (doplnkové dôchodkové sporenie)
 • Široký výber zliav u vybraných obchodných partnerov
 • Motivačný bonus za odporučenie zamestnanca (priveď kolegu)
 • Práca a kariéra v stabilnej zahraničnej spoločnosti
 • Tímové akcie
 • Špičkové technológie a vybavenosť pracovísk pri výrobe auto-modulov
 • Perspektívne pracovisko s možnosťou kariérneho rastu

Požadujeme:

 • Chuť pracovať v medzinárodnom tíme
 • Ochotu sa ďalej vzdelávať
 • Schopnosť vysokého pracovného nasadenia
 • Čistý trestný register

Ďalšie požiadavky pre robotnícke pozície:

 • Výučný list, stredoškolské vzdelanie, odborné technické vzdelanie i bez maturity
 • Prax vo výrobe výhodou
 • Základná znalosť angličtiny výhodou (pre pozície vedúcich tímov robotníkov)

Ďalšie požiadavky pre odborných pracovníkov:

 • Vzdelanie podľa danej pracovnej pozície
 • Znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni
 • Prax vo výrobnej, respektíve v automobilovej firme výhodou


Osobné údaje, ktoré nám poskytnete s súvislosti výberovým konaním na príslušnú voľnú pracovnú pozíciu zaslaním dotazníka, životopisu alebo inou formou budeme spracúvať v súlade nižšie uvedenými zásadami ochrany osobných údajov:


Všetky voľné pozície nájdte na stránke www.profesia.sk/praca/mobis-slovakia/C24361.


Vaše životopisy, prípadne dotazníky odkaz na dotazník zasielajte v slovenskom jazyku na pozície do výroby a na pozície do kancelárie aj v anglickom jazyku na E-mail adresu praca@mobis.skrecruitment@mobis.sk alebo na poštovú adresu:

Mobis Slovakia s.r.o.
MOBIS ulica 1
013 02 Gbeľany
Slovakia


Vaše vyplnené dotazníky, životopisy zasielajte spolu s nižšie uvedeným súhlasom na spracovanie osobných údajov, ak si želáte, aby osobné údaje v nich obsiahnuté boli spracované za účelom vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie.

Vaša žiadosť a poskytnuté osobné údaje budú v spoločnosti evidované po dobu 6 mesiacov a následne budú zlikvidované. Zároveň Vás žiadame o zasielanie prípadných zmien Vašich osobných údajov počas uvedeného obdobia. Kópie úradných dokladov, ktoré obsahujú Vaše osobné údaje, nezasielajte. Pokiaľ bude Vaša žiadosť posúdená ako bezpredmetná, to znamená, že nespĺňate požadované kritéria, Vaše osobné údaje budú zlikvidované okamžite.

Prílohy:

Montážna hala Montážna hala Montáž modulov Výroba brzdových systémov Výroba palubných dosiek Výroba nárazníkov