MOBIS english_version flash content
Kde nás nájdete?

Mobis Slovakia s.r.o.
MOBIS ulica 1
013 02 Gbeľany
Slovakia
 

DPMŽ doprava
Zastávka MOBIS, pred areálom MOBIS-u

Kontaktné informácie

Kontaktné osoby:

Ing. Ingrida Nevedelová
Špecialista pre ľudské zdroje
Tel.: +421 41 5158 158
e-mail: ingrida.nevedelova@mobis.sk
Info: Voľné prac.miesta, personálne záležitosti
 

 

Ing. Gabriela Blahušiaková
Asistent manažér pre ľudské zdroje
Tel.:
e-mail: gabriela.blahusiakova@mobis.sk
Info: mzdová agenda

 

Andrea Brijáková
Asistent manažér pre ľudské zdroje
Tel.: +421 41 5158 171
e-mail: andrea.brijakova@mobis.sk
Info: Voľné prac.miesta, personálne záležitosti
   

 

Mgr. Gabriela Močolová
Špecialista pre ľudské zdroje
Tel.: +421 41 5158 169
e-mail: gabriela.mocolova@mobis.sk
Info: Voľné prac.miesta, personálne záležitosti
   

  

Lenka Guffová
Asistentka prezidenta
Tel.: +421 41 5158 224
e-mail: lenka.guffova@mobis.sk

 

Mgr. Ing. Eva Kilián
HR manažér 
Tel.: +421 41 5158 158
e-mail: eva.kilian@mobis.sk

 

Mgr. Andrej Petrík
Data protection officer
Tel.: +421 41 5158 550
e-mail: gdpr.dpo@mobis.sk
Info: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov.

 

Príjem materiálu
Receiving of material
Tel.: +421 41 5158 360
e-mail: guards@mobis.sk

 

Ponuky produktov a služieb
Offerings of products and services
e-mail: ponuky@mobis.sk
Info: Žiadame Vás, aby ste svoje
ponuky produktov a služieb 
posielali výhradne na uvedenú 
e-mailovú adresu.

 

Fakturačné údaje:
 
Mobis Slovakia s.r.o.
MOBIS ulica 1
013 02 Gbeľany
Slovakia
 
IČO: 35876557
IčDPH: SK2021787768

 

Spoločnosť Mobis Slovakia s.r.o. je zapísaná na okresnom súde v Žiline, oddiel Sro, vložka číslo 14983/L                                        
Výpis informácií z obchodného registra nájdete na www.orsr.sk