MOBIS english_version flash content
Invia.sk

 

Zľava:

2% zľava z celkovej sumy zájazdu zakúpeného u Invia.sk
5% zľava z aktuálnych platných cien parkovania na zmluvných parkoviskách Invia.sk
30% zľava z cestovného poistenia zakúpeného spoločne so zájazdom u Invia.sk
zľava pri kúpe letenky u Invia.sk, ktorá bude poskytnutá formou zníženého servisného poplatku, ktorý bude iba 11,60 EUR/osoba

 

Kde si uplatniť zľavu:

v klientských centrách Invia.sk
na internetovej stránke www.invia.sk

 

Podmienky priznania zľavy:

preukázanie sa preukazom zamestnanca spoločnosti Mobis Slovakia